Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
98

I C 215/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2020-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 215/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) S A w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S A w W. na rzecz powoda J. G. (1) kwotę 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tytułe
Czytaj więcej»

I C 248/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn akt: I C 248/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następuącym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant : starszy sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa Z. D. przeciwko (...) BANK S.A. w W. , (...) L. Towarzystwa (...) SA w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanych (...) BANK S.A. w W. i (...) L. Towarzystw
Czytaj więcej»

I C 312/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2020-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 312/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2016 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko (...) S A w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki J. C. (1) kwotę 23.500zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złoty
Czytaj więcej»

I C 293/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2021-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 293/15 UZASADNIENIE Powódka M. P. (1) (obecnie P. – S. ) w pozwie z dnia 23 września 2014 roku domagała się zasądzenia solidarnie od pozwanych S. J. (1) i J. J. (1) solidarnie kwoty 5.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty i kwoty 100 złotych tytułem odszkodowania obejmującego koszty opieki wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz ustalenia, iż pozwani ponoszą odpowiedzialność za skutki wypadku z d
Czytaj więcej»

I C 313/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 313/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk - Lis Protokolant : st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki A. T. kwotę 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z odsetkami u
Czytaj więcej»

I C 357/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2019-03-13

Data publikacji: 2021-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 357/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2019 roku S ąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Ewa Bork-Aponowicz Protokolant: Ewelina Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019r. w Kościerzynie na rozprawie z pow ództwa K. P. przeciwko (...) S.A. o zap łatę I. Zasadza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. P. kwotę 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnieni
Czytaj więcej»

I C 357/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2019-03-26

Data publikacji: 2021-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

1 2 3 Sygn. akt I C 357/17 1 UZASADNIENIE Pozwem z 2 września 2016 r. powódka K. P. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) SA w W. kwoty 25.000 złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami liczonymi od 12 lutego 2016 r. do dnia zapłaty. Nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazała, że 31 października 2015 r. uległa wypadkowi na terenie gospodarstwa rolnego należącego do J. P. (1) , ubezpieczonego w pozwanym towarz
Czytaj więcej»

I C 361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2021-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 361/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Ewa Bork-Aponowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Kościerzynie na rozprawie z powództwa K. H. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki K. H. tytułem zadośćuczynienia kwotę 60.000 złotych ( sześćdziesi
Czytaj więcej»

I C 371/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2020-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 371/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa: S. B. , B. B. (1) , A. K. (1) przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 32.000
Czytaj więcej»

I C 71/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie
Sygn. akt: I C 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: starszy sekretarz (...) po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2017r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa : J. G. przeciwko : M. S. , (...) Bank SA w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda J. G. kwotę 3 500zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»