Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
95

I C 71/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie
Sygn. akt: I C 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: starszy sekretarz (...) po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2017r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa : J. G. przeciwko : M. S. , (...) Bank SA w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda J. G. kwotę 3 500zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 132/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 132/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 roku w Kościerzynie sprawy z powództwa A. R. i B. W. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda A. R. tytułem zadośćuczynienia kwotę 8000zł (osiem tysięcy
Czytaj więcej»

I C 128/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2019-05-24

Data publikacji: 2021-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 128/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2019r. S ąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Ewa Bork-Aponowicz Protokolant: stażysta Ewelina Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2019r. w Kościerzynie na rozprawie z pow ództwa A. O. przeciwko (...) Sp.j. o zap łatę I Zasądza od pozwanych T. O. (1) , T. O. (2) i J. O. jako wspólników spółki jawnej łącznie na rzecz powoda A. O. kwotę 22.500zł (słownie: dwadzieści
Czytaj więcej»

I C 150/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-04-10

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie
Sygn. akt I C 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny Przewodniczący SSR Ewa Bork - Aponowicz Protokolant Emilia Pobłocka na rozprawie rozpoznał sprawę w dniu 27.03.2015 r. z powództwa (...) S.A. przeciwko R. D. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego R. D. na rzecz powoda (...) S.A. kwotę 6 216,84 zł (sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych 84/100) z umownymi odsetkami w wysokości 59,75 % w stosunku rocznym, liczonymi od
Czytaj więcej»

I C 141/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie za szkodę wynikającą z wprowadzenia w błąd przy zawieraniu umowy .
Sygn. akt: I C 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sąd. Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko (...) Bank SA z siedzibą w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Bank SA z siedzibą w W. na rzecz powódki J. Z. kwotę 64.082,17 zł /sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt d
Czytaj więcej»

I C 165/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 165/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant : st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa D. T. przeciwko (...) S A w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S A w W. na rzecz powoda D. T. kwotę 10.000zł. (dziesięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 215/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2020-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 215/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) S A w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S A w W. na rzecz powoda J. G. (1) kwotę 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tytułe
Czytaj więcej»

I C 293/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2021-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 293/15 UZASADNIENIE Powódka M. P. (1) (obecnie P. – S. ) w pozwie z dnia 23 września 2014 roku domagała się zasądzenia solidarnie od pozwanych S. J. (1) i J. J. (1) solidarnie kwoty 5.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty i kwoty 100 złotych tytułem odszkodowania obejmującego koszty opieki wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz ustalenia, iż pozwani ponoszą odpowiedzialność za skutki wypadku z d
Czytaj więcej»

I C 312/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2020-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 312/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2016 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko (...) S A w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki J. C. (1) kwotę 23.500zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złoty
Czytaj więcej»

I C 292/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn akt: I C 292/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant : sek. sąd. W. P. po rozpoznaniu w dniu 09 listopada 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko (...) S.A. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powódki S. D. kwotę 5000 zł. (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lis
Czytaj więcej»