Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
66

I C 313/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 313/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk - Lis Protokolant : st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki A. T. kwotę 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z odsetkami u
Czytaj więcej»

I C 361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2021-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 361/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Ewa Bork-Aponowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. w Kościerzynie na rozprawie z powództwa K. H. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki K. H. tytułem zadośćuczynienia kwotę 60.000 złotych ( sześćdziesi
Czytaj więcej»

I C 292/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn akt: I C 292/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant : sek. sąd. W. P. po rozpoznaniu w dniu 09 listopada 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko (...) S.A. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powódki S. D. kwotę 5000 zł. (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lis
Czytaj więcej»

I C 580/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-12-22

Data publikacji: 2020-08-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 580/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący: SSR Karolina Kozieł Protokolant: Magdalena Zinka po rozpoznaniu 19 grudnia 2017 r. w K. sprawy z powództwa I. P. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki I. P. kwotę 20500,- zł (dwadzieścia tysięcy pięćset 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóź
Czytaj więcej»

I C 515/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sytuacja dłużnika a możliwość rozłożenia zasądzonego zadłużenia na raty.
Sygn. akt I C 515/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2015 r. S ąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sądowy Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank S. A. w W. przeciwko L. S. o zapłatę I. Zasądza od pozwanej L. S. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 1 548,71zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem złotych 71/100
Czytaj więcej»

I C 530/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie
Sygn. akt: I C 530/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: Stażysta Ewelina Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. B. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 5819,72zł (pięć tysięcy osiemset
Czytaj więcej»

I C 716/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu i postawienia całej należności w stan wymagalności.
Sygn akt: I C 716/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sąd. Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank SA z siedzibą w W. przeciwko W. F. o zapłatę I. Powództwo oddala; II. Kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C 716/15 UZASADNIENIE Powód (...) Bank S
Czytaj więcej»

I C 699/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2021-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 699/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 r. S ąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Bork - Aponowicz Protokolant st. sekr. sądowy Alicja Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zap łatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. W. kwotę 46.500 złotych ( czterdzieści sześć tysięcy pięćset zło
Czytaj więcej»

I C 820/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 820/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: Jowita Laska Trawicka po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki B. K. kwotę 8.000zł (osiem tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 884/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2021-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 884/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa B. N. przeciwko (...) SA z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I. Zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda B. N. tytułem zadośćuczynienia kwotę 18.000 zł (osiemn
Czytaj więcej»