Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
58

I C 580/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-12-22

Data publikacji: 2020-08-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 580/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący: SSR Karolina Kozieł Protokolant: Magdalena Zinka po rozpoznaniu 19 grudnia 2017 r. w K. sprawy z powództwa I. P. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki I. P. kwotę 20500,- zł (dwadzieścia tysięcy pięćset 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóź
Czytaj więcej»

I C 515/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sytuacja dłużnika a możliwość rozłożenia zasądzonego zadłużenia na raty.
Sygn. akt I C 515/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2015 r. S ąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sądowy Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank S. A. w W. przeciwko L. S. o zapłatę I. Zasądza od pozwanej L. S. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 1 548,71zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem złotych 71/100
Czytaj więcej»

I C 530/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie
Sygn. akt: I C 530/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: Stażysta Ewelina Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. B. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 5819,72zł (pięć tysięcy osiemset
Czytaj więcej»

I C 716/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu i postawienia całej należności w stan wymagalności.
Sygn akt: I C 716/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sąd. Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank SA z siedzibą w W. przeciwko W. F. o zapłatę I. Powództwo oddala; II. Kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C 716/15 UZASADNIENIE Powód (...) Bank S
Czytaj więcej»

I C 820/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 820/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: Jowita Laska Trawicka po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki B. K. kwotę 8.000zł (osiem tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I Ns 19/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2013-01-17

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI Ns 66/13 POSTANOWIENIE WSTĘPNE CZĘŚCIOWE Dnia 17 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy w Kartuzach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w K. w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sąd. Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012r. na rozprawie sprawy z wniosku T. K. z udziałem B. K. o podział majątku wspólnego oraz z wniosku K. G. i U. G. z udziałem B. K. i T. K. o zniesienie współwłasności p o s t a n a w i a 1. Uznać za uzasadnione żądanie stron -
Czytaj więcej»

I Ns 27/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: umorzenie postępowania
Sygn. akt: I Ns 27/15 POSTANOWIENIE Dnia, 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z wniosku R. M. z udziałem R. S. o podział majątku postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie. 2. odstąpić od obciążenia stron kosztami postępowania w sprawie. I Ns 27/15 UZASADNIENIE Strony zawarły w d
Czytaj więcej»

I Ns 144/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2018-04-06

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalenie składników majątku wspólnego, ich podział i rozliczenie
Sygn. akt I Ns 144/15 POSTANOWIENIE Dnia 06 kwietnia 2018r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Bork-Aponowicz Protokolant :stażysta Ewelina Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 06 kwietnia 2018r. w Kościerzynie na rozprawie z wniosku I. D. z udziałem B. A. o podział majątku wspólnego I Ustala, że w skład majątku wspólnego małżeńskiego wnioskodawczyni I. D. i uczestnika postępowania B. A. wchodzi nieruchomość rolna zabudowana, położona w miejscowości W.
Czytaj więcej»

I C 89/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 89/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant : sekr. sądowy Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa H. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I. Oddala powództwo. II. Zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 4117zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Czytaj więcej»

I C 86/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 86/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant : sekr. sądowy Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa mał. W. R. , N. R. przeciwko (...) S A z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I. Zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki małoletniej W. R. kwotę
Czytaj więcej»