Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
50

I C 129/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 129/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Ewa Bork- Aponowicz Protokolant : Katarzyna Nadolna po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) S.A. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A w S. na rzecz powódki W. K. tytułem zadośćuczynienia kwotę 22.200 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście i 00/100) złot
Czytaj więcej»

I C 132/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 132/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 roku w Kościerzynie sprawy z powództwa A. R. i B. W. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda A. R. tytułem zadośćuczynienia kwotę 8000zł (osiem tysięcy
Czytaj więcej»

I C 141/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie za szkodę wynikającą z wprowadzenia w błąd przy zawieraniu umowy .
Sygn. akt: I C 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sąd. Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko (...) Bank SA z siedzibą w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Bank SA z siedzibą w W. na rzecz powódki J. Z. kwotę 64.082,17 zł /sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt d
Czytaj więcej»

I C 150/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-04-10

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie
Sygn. akt I C 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny Przewodniczący SSR Ewa Bork - Aponowicz Protokolant Emilia Pobłocka na rozprawie rozpoznał sprawę w dniu 27.03.2015 r. z powództwa (...) S.A. przeciwko R. D. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego R. D. na rzecz powoda (...) S.A. kwotę 6 216,84 zł (sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych 84/100) z umownymi odsetkami w wysokości 59,75 % w stosunku rocznym, liczonymi od
Czytaj więcej»

I C 165/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 165/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant : st. sekr. sądowy Julita Formela po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa D. T. przeciwko (...) S A w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S A w W. na rzecz powoda D. T. kwotę 10.000zł. (dziesięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 285/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn akt: I C 285/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 21.04.2016r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa D. B. przeciwko (...) (...) (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę I. Utrzymuje w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dnia 30 kwietnia 2015r. w całości; II. Zasądza od pozwanego (
Czytaj więcej»

I C 292/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn akt: I C 292/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant : sek. sąd. W. P. po rozpoznaniu w dniu 09 listopada 2015 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko (...) S.A. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powódki S. D. kwotę 5000 zł. (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lis
Czytaj więcej»

I C 530/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie
Sygn. akt: I C 530/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Lemańczyk-Lis Protokolant: Stażysta Ewelina Zaborowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Kościerzynie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. B. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 5819,72zł (pięć tysięcy osiemset
Czytaj więcej»

I C 515/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sytuacja dłużnika a możliwość rozłożenia zasądzonego zadłużenia na raty.
Sygn. akt I C 515/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2015 r. S ąd Rejonowy w Kościerzynie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sądowy Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank S. A. w W. przeciwko L. S. o zapłatę I. Zasądza od pozwanej L. S. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 1 548,71zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem złotych 71/100
Czytaj więcej»

I C 716/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu i postawienia całej należności w stan wymagalności.
Sygn akt: I C 716/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Lucyna Knyba Protokolant: sekr. sąd. Karolina Stępińska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank SA z siedzibą w W. przeciwko W. F. o zapłatę I. Powództwo oddala; II. Kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C 716/15 UZASADNIENIE Powód (...) Bank S
Czytaj więcej»